Praha.cz

 
Jak se bránit územnímu plánování?
Demolice

Některé změny ve vašem městě vám mohou vadit a chcete se se proti nim postavit. Možností je více. Můžete podat připomínku či námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti. Možností je také žalovat územní plán.


Kdo může podat námitky a připomínky?


Nesouhlasit může každý, ať už je to rodilý Pražák, či cizinec. Často se lidé také brání prostřednictvím občanských sdružení, která jsou na to zaměřená. Jejich nesouhlas vyjadřují prostřednictvím připomínek. Námitku pak může podat vlastník, kterého se týká změna plánu či zástupce veřejnosti zmocněný určitým počtem občanů.


Námitky kromě jedinců a občanských sdružení podávají městské části, či sousední obce, kterých se plán dotýká.


Budou se vás týkat změny územního plánu? Jak najít potřebné informace >>>

Proč byste se měli některým změnám bránit? O negativech územního plánu čtěte zde >>>


Jak postupuje zástupce veřejnosti?


Magistrát města Zástupcem veřejnosti se může stát způsobilá fyzická i právnická osoba, která je k tomu zmocněna. Samotné zmocnění získává předložením seznamu obyvatel, kteří souhlasí s danou připomínkou a podpisovou listinou nesoucí alespoň 200 platných podpisů obyvatel Prahy.


Zástupce veřejnosti může zastupovat občany až ve fázi, kdy je hotový tzv. upravený návrh územního plánu nebo jeho změny. Poté je třeba připravit podrobnou a odůvodněnou námitku, kterou musí zástupce předložit nejpozději sedmý den po veřejném projednání návrhu územního plánu na magistrát města.


Magistrát hlavního města je povinen se k námitkám vyjádřit a detailně zdůvodnit, proč je vzal či nevzal v úvahu.


Územní plán lze i žalovat


Soud Územní plán obce se vydává formou tzv. opatření obecné povahy. Proto může každý, kdo tvrdí, že byl tímto opatřením obecné povahy zkrácen na svých právech, podat proti územnímu plánu žalobu. Těmi, kdo mohou být ÚP dotčeni, jsou vlastníci, jejichž nemovitosti jsou návrhem veřejné stavby ovlivněny. Druhou skupinou subjektů, které mohou proti ÚP podat žalobu, jsou sousední obce.


Soud pak má krátkou lhůtu (30 dnů) na rozhodnutí. Pokud bude výsledkem zkoumání závěr, že městský úřad nepostupoval správně či překročil své pravomoci, může být opatření obecné povahy zrušeno.